HomeHistoryHolocaustMapsRecordsStories

PhotosTripsBibliographyGuest BookSearchContact Us

 

 

 

 

 

 

SURNAMES

 

 

Surname List of entries from the

Rakow Yizkor Book Necrology

 

Alperovich

 

Katsan

 

Rabinovich

Berkman

 

Katsanovich

 

Riskin

Berkovich

 

Katsav

 

Robin

Berman

 

Khanovich

 

Rodinskij

Bernshtejn

 

Khayat

 

Rodshtejn

Bikhman

 

Kofman

 

Rozov

Botvinnik

 

Kohen

 

Rubilnik

BotvinnikYudes

 

Kojfman

 

Rubinshtejn

Dikshtejn

 

Kovarskij

 

Rykhelson

Dugin

 

Kvartach

 

Segalovich

Edelman

 

Laser

 

Senitskij

Evenchik

 

Lejbovich

 

Shajnhoyz

Finkel

 

Levin

 

Shapira

Fishbejn

 

Lifshitz

 

Shavshevich

Galperin

 

Lipkovich

 

Shenyuk

Ganles

 

Malin

 

Shevshinskij

Gdalevich

 

Marin

 

Shiller

Ginburg

 

Meerson

 

Shnajder

Gintsburg

 

Meltser

 

Shtejn

Gitlovovich

 

Metlitskij

 

Solskij

Glazer

 

Milshtejn

 

Tejf

Goldshmidt

 

Miryem

 

Traslaski

Goldshtejn

 

Mochanov

 

Tsirlin

Gorman

 

Monosovich

 

Tsukerman

Grinholtz

 

Nalibotskij

 

Turman

Gurovich

 

Oberzański

 

Untershants

Gutin

 

Ozlany

 

Vilkomich

Hochstein

 

Perlman

 

Viner

Itskhokin

 

Pokholenskij

 

Yakhnos

Kagan

 

Popkin

 

Yentl

Kantarovich

 

PopkinYentl

 

Yudl

Kaplan

 

Poznyak

 

Zochowiczki

Karol

 

Puchinskij